NRK Meny
Normal

Ville utsette vindmølleparken

Senterpartiets leder i Karlsøy, Freddy Mikkelsen å utsette behandlinga av saka for en grundigere utredning om helserisiko og støy, men dette fikk ikke flertall.

-Jeg synes saken er for dårlig begrunnet, og ønsker mer utredning om vindmøllenes effekt på helse, miljø og ikke minst landskapet, sier Mikkelsen.

Leder for aksjonsgruppa mot vindmøllene, Anne Rose Eriksen var glad for Mikkelsens initiativ.

- Jeg synes Mikkelsens forslag var godt, og det var seks av representantene som stemte for. Trasig nok falt vedtaket, og det er trist for oss i aksjonsgruppa, sier Eriksen.

Aksjonslederen var tydelig sliten, og svært skuffet over dagens resultat.

- De tar ikke hensyn til de bekymringene folk har med hensyn til vindmøller, og det er som om de bare overser problemet med den ikke-hørbare støyen, sier hun.

Ny reguleringsplan fra AP

Arbeiderpartiet mente det var behov for en ny reguleringsplan før vedtak kunne fattes og la frem forslag om det.

- Vi trenger en ny regulering for å sikre kabler gjennom bebyggelsen i Hessfjord og Nord-Vannvåg. Det er nødvendig av hensyn til befolkningen og den usikkerhet som råder rundt helseplager ved høyspentledninger gjennom bebygde områder, sier representant for AP, Bent Gabrielsen.

Forslaget fra Gabrielsen tapte for ordførerens forslag om å vedta reguleringsplanen som forelå.

Tromskraft har gitt løfte om kabel i Hessfjord, men vil benytte høyspentledninger i Nord-Vannvåg.

-Tromskraft har snudd tidligere, og med reguleringsplanen som ble vedtatt i dag har vi ingen garanti for at det blir kabler i det hele tatt, sier en bekymret Gabrielsen.

Gabrielsen mener kommunen burde stå på for å få kabel også i Nord-Vannvåg, og er redd tillitten mellom innbyggere og politikerne er svekket etter vedtaket.

- Folk føler seg overkjørt av kommunen og Tromskraft, det fører til at folk som i utgangspunktet var positive til vindkraft snur. Det er uheldig for kommunen og Tromskraft, og fører til større motstand blant befolkningen på Vannøya.

Saken ut av verden

Avtroppende ordfører i Karlsøy, Tor Tøllefsen ledet sitt siste kommunestyremøte i dag og er fornøyd med dagens vedtak.

- Jeg gikk inn for å få saken behandlet før jeg går av som ordfører. Om saken hadde gått videre til neste kommunestyre, ville det kunnet tatt flere år før vi fikk en avklaring i saken, sier Tøllefsen.

Flere representanter i kommunestyret gav i dag uttrykk for at den lange saksbehandlingen var et irritasjonsmoment.

” Er det ikke på tide å få denne saken ut av verden” og ”Vi skal vel ikke være nødt til å snakke om dette på nok et kommunestyremøte” er eksempler på hvordan noen av politikerne uttalte seg under dagens møte.

Skeptiske til Tromskraft

Både Senterpartiets Freddy Mikkelsen og aksjonsgruppa er skeptiske til utredningene rundt vindmølleprosjektet.

-Det er jo utbygger Tromskraft som står for all utredning av helseskader og andre konsekvenser av vindmøllene. Det er betenkelig. Derfor etterlyser jeg utredninger fra uavhengige kilder, som ikke har økonomiske interesser i prosjektet, sier Mikkelsen.

Aksjonsgruppa har innhentet mye informasjon, men føler seg oversett av kommunen.

-Det vi vet om helseskader og miljømessige konsekvenser blir dementert av Tromskraft. I dag nevntes ingenting om den ikke-hørbare støyen vi er bekymret for, sier Eriksen.

Ordføreren selv har full tillit til Tromskrafts utredninger, og mener det er unødvendig å hente inn ytterligere informasjon.