Klarte ikke å fylle meldekort til NAV - politiet krevde fengsel

Politiet krevde fengsel for en arbeidsledig dyslektiker som ikke klarte å fylle ut meldekortene til NAV riktig – men kvinnen ble enstemmig frifunnet.

Jon Bertelsen

KREVDE 20 DAGERS FENGSEL: Selv etter at kvinnens dysleksi og saksbehandlingsfeil hos NAV kom på bordet, mente politiadvokat Jon Bertelsen at kvinnen burde dømmes til fengsel.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

En arbeidsledig kvinne med lese- og skrivevansker ble tiltalt for grovt bedrageri etter at hun fylte ut meldekortene til NAV feil.

Politiet i Finnmark krevde fengselsstraff for kvinnen, men tingretten la vekt på dysleksien og frifant henne enstemmig.

De får ikke den hjelpen de trenger for å fylle ut ulike skjemaer, og får ofte til svar at de NAV-ansatte ikke har tid og at køen bak dem er lang.

Elenor Whist Holter, Dysleksi Norge

– Burde aldri gått til sak

Kvinnens forsvarer Vidar Zahl Arntzen mener både politiet og NAV gjorde slett arbeid, og at saken aldri burde vært ført for retten.

De burde aldri gått til straffesak mot den delvis arbeidsledige unge kvinnen i Finnmark, mener han.

Midt i perioden fikk hun en liten følelse av at de ikke var helt rett, de rapporteringene hun hadde gjort. Derfor tok hun kontakt med NAV lokalt og la fram sin bekymring. Hun fikk tilbakemelding på at hun nok gjorde det riktig. Hun slo seg til ro med det, og så ikke noe mer på saken.

Noen måneder seinere finner NAV likevel en feil, og kvinnen betaler straks tilbake 100.000 kroner. Så går det over ett år før hun hun får beskjed om at hun er anmeldt

Saken kunne vært lagt bort og ikke anmeldt til politiet som en straffesak. Det ville spart henne for enorme belastninger.

Advokat Vidar Zahl Arntzen

– Kan ikke ha vært med hensikt

Advokaten sier at selv om kvinnen ikke alltid førte opp timene hun jobbet, gjorde hun også den motsatte feilen og skrev for mange arbeidstimer.

– At hun selv rapporterte at hun hadde vært på jobb, mens hun ikke hadde vært det, ifølge arbeidsgiver, det indikerer jo ganske sterkt at det ikke har vært noen hensikt om å svindle staten, sier Arntzen.

Han forteller også at saken har vært en stor påkjenning for kvinnen.

NAV burde gått dypere inn i saken for å finne ut hvorfor hun rapporterte timer på den rare måten. Da hadde man mest sannsynlig kommet til bunns i det her. Saken kunne vært lagt bort og ikke anmeldt til politiet som en straffesak. Det ville spart henne for enorme belastninger.

– Stanger hodet i veggen hos NAV

Elenor Whist Holter er forbundsleder i Dysleksi Norge. Hun kjenner ingen lignende straffesaker, men sier at mange med lese- og skrivevansker føler at de stanger hodet i veggen hos NAV.

– De får ikke den hjelpen de trenger for å fylle ut ulike skjemaer, og får ofte til svar at de NAV-ansatte ikke har tid og at køen bak dem er lang.

– Skal granske begge sider

Elenor W. Holter, leder i Dysleksiforbundet i Norge.

Får ikke nok hjelp: Forbundsleder i Dysleksi Norge, Elenor Whist Holter, sier mange med lese-og skrivevansker stanger hodet i veggen hos NAV.

Foto: Kristine Næss Larsen

Magne Fladby er direktør for NAV kontroll, og sier at NAV også skal granske det som taler til fordel for en mistenkt trygdesvindler. Men han mener det til syvende og sist er politiets ansvar å granske bevisene.

– Det er politiet som etterforsker saken og ser om det er grunnlag for å ta ut tiltale. Og så fungerer systemet slik at det kan komme fram ting under rettssaken som ikke har vært framme før, sier Fladby.

Ville ha dom på tross av NAV-feil

Lese- og skrivevaskene ble holdt tilbake av kvinnen selv i politiavhør. Grunnen til at de ikke var omtalt av henne selv tidlige, var ifølge hennes forsvarer at hun følte stor skam for sine poblemer.

Men selv etter at de motstridende timelistene og dysleksien var kjent, holdt aktor Jon Bertelsen fast ved at kvinnen burde dømmes til 20 dagers fengsel.

– Vi mente at til tross for feilene, ville det holde til en domfellelse. Men det er ikke annet å si enn at retten ikke var enig i dette, og det resulterte i frifinnelse, sier Bertelsen.