NRK Meny

Vil vite totalkostnadene

Stortingsrepresentant Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet vil ha det totale regnestykket på hva forsvarssjefens fagmilitære råd vil koste. Nå stiller han spørsmål til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om hvorvidt Stortinget vil bli gjort kjent med de økonomiske konsekvensene ved å flytte funksjoner fra ett sted til et anna.