Vil verne lovende gullområde

Et av Finnmarks og landets mest lovende leteområder for gull og kobber kan bli vernet. Det setter stopper for Store Norske Gull, som ønsker å finne de edle metallene.

Mineralleting i Karasjok

Vern av området skaper problemer for Store Norske Gull. Her fra da selskapet var på befaring i Raitevarre.

Foto: Reinbeitedistrikt 16

Fylkesmannen vurderer nå om myrområdene i Raitevarre i Karasjok kommune er så viktige at de må bevares.

Stopp

Store Norske Gull har hatt store forhåpninger om å utvinne mineraler i området.

Men nå er all letevirksomhet stoppet inntil vernespørsmålet er avgjort, forteller daglig leder Morten Often.

– For oss er det et problem. Det betyr at sikkerheten for at vi noensinne vil kunne drive en eventuell forekomst forsvinner helt. I en sånn situasjon kan ikke vi forsvare å bruke mer penger på undersøkelser i området, før det er avklart, sier Often.

Morten Often

Daglig leder i Store Norske Gull, Morten Often sier vern av Raitevarre betyr stopp i letingen etter mineraler.

Foto: Thor Thrane / nrk

Tungmetaller

Jordsmonnet i Raitevarre inneholder store mengder tungmetaller, og dermed blir vegetasjonen spesiell. Det er en av grunnene til at fylkesmannen ønsker vern av Raitevarre.

Samtidig er det ifølge Often i Store Norske Gull, store muligheter for drivverdige mengder av gull og kobber.

– Direktoratet for mineralforvaltning har Raitevarre på lista som potensiell nasjonalt viktige forekomster. Det innebærer at disse myndighetsorganene må gjøre opp seg imellom om status for området, sier Often.

Viktig mangfold

Bente Christiansen hos Fylkesmannen i Finnmark mener myrområder er så viktige at det bør gå foran en mineralutvinning.

– Her finnes det et utrolig mangfold av arter som er viktige for det biologiske mangfoldet. Veldig mange fugler har dette som sine leveområder. Det er også viktig for vannmagasin og vannrensingsprosess. Det er utrolig mange grunner til å holde myrene intakt, sier Christiansen.

Vil fortsette

Til tross for stopp, vil Store Norske Gull ikke gi opp drømmen om gull fra området.

– I det øyeblikket fredningsforslaget eventuelt ikke enger er på plass, er vi selvfølgelig interessert i å gå videre med undersøkelser, sier daglig leder Often.

Høringsfristen i denne saken er utsatt, og dermed kan det gå lang tid før en endelig avgjørelse kommer på hvilke områder som blir vernet, og hvor store disse områdene vil være.