NRK Meny

Vil vente på svar

Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros, mener politikerne i kommunen ikke kan ta stilling til en eventuell kommunesammenslåing før de får svar på hva som skal skje med det samiske språkforvaltningsområdet. Det blir ikke avgjort før Samisk språkutvalg, som skal vurdere de samiske språkforvaltningsområdene, har sagt sitt. De har fått utsatt sin frist til august, to måneder etter at kommunen skal avgjøre saken. Det holder ikke, mener Leiros.