Vil vente på kommunereformen

Midt-Troms regionråd mener det vil være ufornuftig å endre domstolstrukturen før man vet utfallet av kommunereformen. Advokatene i Midt-Troms mener en nedlegging av Senja tingrett kan true rettssikkerheten. De frykter utfallet kan bli at folk ikke vil prøve saker for retten på grunn av lang reise og økte kostnader.