Vil utrede jernbane på nytt

Troms Venstre vil ha en ny utredning om Nord-Norgebanen. – Det er 25 år siden forrige utredning, og derfor behov for et nytt grunnlag for å ta videre avgjørelser, mener fylkeslaget. Troms Venstre viser til at Nord-Norge er den nye vekstregionen, og at det særlig er behov for en mer miljøvennlig løsning for eksporten. Også fylkesårsmøtene til Sp, SV og KrF vil starte utredning om jernbane i nord.