Vil tjene penger på sin egen vind

Hvorfor skal kapitalister sørfra bli enda rikere på finnmarkingenes uvær?

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Finnmarkseiendommen – finnmarkingenes eget eiendomsselskap – starter et eget energiselskap.

Ifølge assisterende direktør Søren Karlstrøm skal FeFo energi inn på markedet for vind- og vannkraft.

Fellesskapets penger

Et marked Karlstrøm synes det er naturlig at FeFo energi opererer på.

Søren Karlstrøm

Søren Karlstrøm

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Finnmarkseiendommen eier jo denne ressursen. FeFo vil forsøke å sette disse resurssene i aktivitet på en slik måte at de kommer felleskapet tilgode. Vi skal planlegge på lang sikt slik at en eventuell utbygging ikke er til skade for Finnmark, men helle blir et gode, sier Karlstrøm.

Hittil er det selskaper utenfra fylket som har bygd ut vindkraften i Finnmark. Hva grunneieren sitter igjen med er uklart:

I august var FeFo i rettssak mot Statkraft, med et krav om å få halve overskuddet når selve kraftanlegget i Kjøllefjord er betalt.

Dommen er ennå ikke klar.

Lys framtid

Søren Karlstrøm har stor tro på at FeFo kommer til å tjene penger på sin inntreden på kraftmarkedet.

– Alle ting tyder vel på at energiprisene i fremtida vil være slik at det er mulig å drive lønnsom produksjon på både vann og vind i overskuelig fremtid.

Men selv om Fefo kommer inn på kraftmarkedet, og dermed øker konkuransen, kan ikke Søren Karlstrøm love lavere strømpriser til forbrukerne.

– Nei, det er desverre slik at det er markedet som rår og bestemmer prisene, og vi må forholde oss til et felles nordisk marked.

Fordel å eie grunnen

Det er Norges vassdrags-og energidirektorat, NVE som tildeler konsesjonene for kraftproduskjon i Norge. Avdelingsdirektør Bjørn Wold sier Fefo som grunneier kan ha visse fordeler ved tildeling av konsesjon.

– Det kan nok bety at de vil få en slags fortrinnsrett. Spesielt på prosjekter hvor det ikke vil være mulig å bruke ekspropriasjon er det klart at grunneier vil ha en fordel fremfor andre søkere, sier Wold.