NRK Meny

Vil til Troms

Innbyggere i Evenes og Narvik vil til Troms, viser en ny rapport om kommunesammenslåing i Ofoten. 60 prosent av de spurte i Evenes vil til nabofylket, mens i Narvik vil nesten halvparten det samme. I Tysfjord og Ballangen vil flertallet høre til Nordland fylke, men en overraskende høy andel vil til Troms. Telemarksforskning anbefaler at de fire kommunene går videre med en sammenslåingsprosess.