Vil stoppe veiutbygging

Reinbeitedistrikt vil stanse arbeidet med vei til Nervei.

Kart over Nervei

Kart over den planlagte veien til Nervei

Foto: NRK

Det lokale reinbeitedistriktet vil stoppe veiutbyggen til Nervei på Nordkyn.

Innbyggerne i bygda har kjempet for vei i 50 år, og veiarbeidet er godt i gang.

Solfrid Pettersen

Leder av Nervei Veilag, Solfrid Pettersen

Foto: NRK

Leder av Nervei veilag, Solfrid Pettersen, sier at reindriftsnæringen tidligere har vært positiv til veien og at dette utspillet er utidig.

Motstridende signaler

I følge Nervei Veilag har Reinbeitedistrikt 13 fått være med på møter og befaringer under planleggingsfasen. I en to år gammel uttalelse fra reinbeitedistriktet heter det at:

-Bygda har et berettiget krav til veiforbindelse. Distriktet vil ikke motsette seg bygging av veien så lenge veitrasséen blir anlagt utenom kalvingslandet.

Men reinbeitedistriktets advokat Trond Biti kjenner ikke til denne utttalelsen

Trond P. Biti

Advokat Trond P. Biti

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

-Den uttalelsen vil jeg gjerne se, men uansett forholder jeg meg til dagens styre. Selv om de skulle ha gitt et samtykke, så kan man ikke sette i gang utbygging før reguleringsplanen er i orden.

Kommunestyrene i Gamvik og Lebesby har vedtatt reguleringsplan og saken har ikke blitt anket, dermed er veien sikret juridisk mener Nervei Veilag.