Vil stoppe salg av kvoter

Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms SV vil stoppe salg av fiskekvoter fra små fartøy til store. Fylkesnes legger fram et hasteforslag for Stortinget om å fryse alle slike salg. – Dette må vedtas raskt, fordi å flytte kvoter fra små til store båter kan få dramatiske konsekvenser for kysten, sier han. Når kvotene første er flyttet, blir det vanskelig å reversere, så derfor må Stortinget gjøre et hastevedtak, mener SV-representanten.

Torgeir Knag Fylkesnes
Foto: Laila Lanes / NRK