NRK Meny

Vil stoppe salg av kvoter

Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms SV vil stoppe salg av fiskekvoter fra små fartøy til store. Fylkesnes legger fram et hasteforslag for Stortinget om å fryse alle slike salg. – Dette må vedtas raskt, fordi å flytte kvoter fra små til store båter kan få dramatiske konsekvenser for kysten, sier han. Når kvotene første er flyttet, blir det vanskelig å reversere, så derfor må Stortinget gjøre et hastevedtak, mener SV-representanten.

Torgeir Knag Fylkesnes
Foto: Laila Lanes / NRK