Vil stoppe forskning på oppdrett

Miljøvernforbundet vil jobbe hardt for å stoppe planene om forskning på oppdrettsanlegg i Ullsfjorden, sier regionleder i nord, Ørjan Holm. Akvaplan Niva vil forske på konsekvensene av å starte oppdrettsanlegg i rene fjorder. Det er unødvendig, sier Holm, som sier at undersøkelser av havbunnen viser at man kan spore endringer i økosystemet fem kilometer unna et oppdrettsanlegg.