NRK Meny
Normal

Vil stoppe fisketurister på grensa: – Vi må ikke være naive

Flere partier mener fisketurisme må reguleres strengere, viser en spørrerunde blant de politiske partiene i Troms. SV er ett av partiene som vil fjerne ordningen som gjør det mulig å ta med seg flere titalls kilo fiskefilet ut av Norge.

Beslag av turistfisk

Fisketurisme må reguleres strengere mener partiene i Troms. Her er et eksempel på beslag gjort av tollvesenet.

Foto: Tollregion Nord-Norge

– Dette er en særnorsk ordning. Ingen andre land praktiserer den. Derfor vil vi ha slutt på utførselsordningen, sier Torgeir Knag Fylkesnes, Troms SVs 1. kandidat ved årets stortingsvalg.

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes, SVs førstekandidat til stortingsvalget, vil ha slutt på utførselsordningen.

Foto: Arild Moe / NRK

Han presiserer at han og partiet ikke er imot fisketurisme, men at ordningen med utførsel av 20 og 10 kilo per person per uke må opphøre.

– De kan fiske så mye de trenger når de er her, men de skal ikke få lov til å ta den gratis ut av landet. Firmaene som driver med dette må registreres, men også båtene som brukes må godkjennes. Vi har flere eksempler på at fisketurister har omkommet på sjøen fordi de ikke kjenner havområdene der de opererer, sier Fylkesnes.

Tverrpolitisk enighet

SV er lagt fra alene om å kreve strengere kontroll. Også stortingskandidatene fra Troms som representerer regjeringspartiene krever handling.

Kent Gudmundsen fra Høyre sier:

– Fisketurismen har fått for lite politisk oppmerksomhet. Det har ikke vært god nok kontroll med denne næringen. Her må de som leier ut båter og overnatting ta et ansvar. Det nytte heller ikke bare med grensekontroll. Vi må ha store nok bøter som virker avskrekkende, sier Gudmundsen, som selv får tilbakemelding om hva som skjer.

– Selger svart

– Det fortelles om utlendinger som selger fisken de tar opp på kysten vår på det svarte markedet. Dette gjøres for å finansiere turen til Norge. Dette kan ikke fortette, sier Høyres Kent Gudmundsen.

Han er derfor glad for at de som drives med fisketurisme nå skal registreres fra 1. januar 2018.

Heller ikke 2. kandidat for Troms Frp, Kristian Paulsen Wilsgård er fornøyd med kontrollen av fisketurismen slik den er i dag.

– Vi er opptatt av at fisket som utenlandske turister står for skal være regulert. Etter hvert er det blitt formidable mengder. Vi må få stoppes det som smugles over grensen. Det er snakk om tonnevis av fisk som vil påvirke totalvolumet, sier Paulsen Wilsgård.

Han sier alt som tas opp må registreres, likeså foretakene som leier ut båter og overnatting.

Flere partier skeptiske

Også Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne er sterkt kritisk til hvordan fisketurismen har utviklet seg, ved at uregistrerte firmaer har gjester fra utlandet som fisker på arter som kysttorsken, som myndighetene og Norges Fiskarlag mener er riktig å regulere strengt.

– Det er overmodent at denne næringen blir regulert på samme måte som fiskerinæringen. Det er veldig synd at vi måtte gå inn i enda en sommersesong uten at denne reguleringen var på plass, sier Kari Anne Opsal, Troms Arbeiderpartis 3. kandidat ved stortingsvalget.

Kari Anne Opsal sier at den seriøse delen av næringen driver ordentlig, men at noe av det som skjer i denne bransjen ikke tåler dagens lys.

– Vi må ikke være naive. Fisketurismen må reguleres og passes på av flere myndigheter. Det gjelder både politi, tollmyndigheter og kommuner som ser at ikke alt er som det skal være, sier Opsal.

Sandra Borch i Senterpartiet og Mikael Nerberg i Miljøpartiet de grønne hevder at deler av turistnæringen er ute av kontroll og må reguleres strengere.