Vil stemme mot økning av bompengesatsene

Harstad høyre vil ikke være med på en økning av bompengeavgiften i Harstadpakken.

Einar Mustaparta

Leder av Harstad Høyre, Einar Mustaparta vil ikke være med på å øke bompengeavgiften.

Foto: privat

– Det er usosialt og vil spesielt ramme barnefamilier, sier leder i Harstad høyre, Einar Mustaparta.

Foreslår avgiftsøkning

Styringsgruppa for Harstadpakken har foreslått en økning av bompengesatsene fra 12 til 16 kroner , samt å forhøye antall passeringer fra 60 til 80 før man kan kjøre gratis. Dette er bare en del av tiltakene for å hente inn om lag en milliard kroner som mangler for å kunne fullføre alle prosjektene.

– Det ikke akseptabelt at regningen for de økte kostnadene sendes til innbyggerne, sier Mustaparta.

Men Harstadpakken vil få en lavere passeringsavgift enn mange andre veipakker uansett, hvorfor er ikke det greit?

– Det er greit i det hele tatt. Når man har forespeilet innbyggerne en pris, kan man ikke – på bakgrunn av dårlig økonomisk styring – legge regninga over på innbyggerne i kommunen som skal bruke disse veiene. Hva man må betale i andre byer er uinteressant, sier han.

Gjør tunnelen ferdig først

Partilederen mener det nå vil være riktig å bygge ferdig det som er påbegynt og deretter se hvordan prosjektet står seg økonomisk. Blant annet mener han at tunnelen må ferdigstilles før man går videre..

– Det er stor usikkerhet knyttet til tunnelens kostnader, og derfor er det viktig å ha denne ferdigstilt før vi gyver løs på nye prosjekter med en usikker kostnadsramme, sier Einar Mustaparta.

Ikke uventet

Maria S. Fjellstad

Fungerende leder av styringsgruppa for Harstadpakken, Maria Serafia Fjellstad, mener hele veipakken må gjennomføres.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Fungerende leder av styringsgruppa og varaordfører, Maria Serafia Fjellstad (V), sier hun ikke er overrasket over at det blir reagert negativt på forslaget om en avgiftsøkning, men at det er viktig å fullføre hele veipakken når man først er i gang.

– Jeg har forventet at mange er misfornøyd med å skulle betale mer, men samtidig tror jeg misnøyen, for en stor grad, handler om at man ikke får fullført alle tiltakene innenfor den prislappen som opprinnelig var anslått.

Fjellstad sier også at det er et ønske fra flertallet av politikerne i kommunestyret å få fullført hele pakken og at det også er signalet som er kommet fra andre miljø i byen.

– Det er Harstadpakken i sin helhet, som er frontet for innbyggerne og det er pakken i sin helhet som skal oppfylle samfunnsmålene og effektmålene som er satt. Når vi mangler så mye penger, må dessverre også innbyggerne være med å bidra, sier hun.