NRK Meny
Normal

Vil spare flere hundre millioner

OL-selskapet i Tromsø forsøker å kutte kostnadene.

Petter Jansen

Styreleder i Tromsø 2018, Petter Jansen.

Foto: Knut Falch / Scanpix

I løpet av høsten avgjør regjeringa om det blir gitt en statsgaranti til Tromsø 2018, og nå forsøker OL-selskapet å finne områder hvor det kan spares penger, sier styreleder Petter Jansen.

- Vi ser på visse justeringer av konseptet som kan gi oss noen hundre millioner kroner i besparelser.

1500 varige arbeidsplasser

Regjeringas innleide konsulenter er i full gang med å se på tallene som presenteres for et Tromsø-OL, men deres rapport blir ikke klar før ut på høsten.

I går la Norut samfunnsforskning fram en rapport som Tromsø 2018 har bestilt. Denne rapporten viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten, landet sett under ett, vil bli 10,7 milliarder kroner.

Forskerne mener også det vil være behov for 12 300 sysselsatte i Tromsø i anleggsfasen, og at et OL vil skape rundt 1500 varige arbeidsplasser - særlig innen reiseliv.

Alle slike tall og prognoser blir nå grundig saumfart.

- Få avvik

Men foreløpig har Tromsø 2018 ikke fått noen illevarslende beskjeder fra regjerings konsulenter, sier Petter Jansen.

- Det er få avvik mellom de estimatene vi har gjort og det de har gjort. Alle anlegg skal inn i bruttogarantien, inklusive eventuelle oppgraderinger av europavegen og lufthavna.

Og onsdag skal samferdselsminister Liv signe Navarsete møte ledelsen i Tromsø 2018.