Vil skyte hver fjerde elg

En ny plan for friluftsliv i Troms foreslår at tallet på elg i Midt-Troms må ned med 25 prosent. Også i resten av fylket er det for mye elg.

Elg

Tallet på elg i indre Troms er nå rekordhøyt. Det har blant annet ført til mange elgpåkjørsler på vegene.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Onsdag gjorde viltnemnda i Målselv ferdig årets telling som viser mer enn hundre flere elger enn for to år siden i kommunen. Totalt er det mellom 800–820 elg i Målselv.

Fylkesråd Willy Ørnebakk sier planen skal behandles i fylkestinget i mars.

– Midt-Troms må redusere bestanden med 20–25 prosent, i Kyst-Troms med 15–20 prosent og i Nord-Troms med 5–15 prosent. I alle deler av fylket med litt forskjellig innfallsvinkel er det ikke tvil om at det er for høy bestand.

Willy Ørnebakk

Fylkesråd Willy Ørnebakk sier elgforvaltning er en kompleks og komplisert bit å ta fatt på.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Martin Ness, som er tidligere ordfører i Lenvik, mener det er for dårlig forvaltning av elg mellom kommunene.

– Sånn som nå så driver Målselv med telling av elgene, mens nabokommunene rundt ser seg ikke råd til å være med på det. Da får du ikke et helhetlig inntrykk av hvor mye elg som er i Midt-Troms, sier Ness.

– Mangler kunnskap

Steinar Svendsen og Alf Magne Gabrielsen har sine opplevelser med skogens konge. Gabrielsen har en påkjørsel ferskt i minne.

– Det var en skremmende opplevelse, for det er et stort dyr. Han kom inn på veien og det kom motgående bil, så jeg hadde ikke sjans til å stoppe. Jeg sneiet både elgen og den motgående bilen, sier han.

– Noen tider av året er det altfor mye elg i Målselv, og vi ser at det begynner å bli mye i Lenvik også. Så vi må kjøre forsiktig, sier Svendsen.

Tallet på elg i indre Troms er nå rekordhøyt
Det har blant annet ført til mange elgpåkjørsler på vegene.
I Målselv har viltnemnda brukt helikopter for å telle elg de siste dagene:

I Målselv har viltnemnda brukt helikopter for å telle elg de siste dagene. Foto: Arild Moe/NRK.

Martin Ness som også er elgjeger forteller at man ikke klarer å ta ut elgen der den er mesteparten av sommeren, som er ute ved kysten. Han mener at det blir for dårlig uttak der sammenlignet med innlandet.

– Det som mangler i hele elgforvaltninga er stort sett kunnskap om hvordan du skal forvalte dyrene, sier Ness.

Willy Ørnebakk har som fylkesråd også friluftsliv og dermed elg som sitt felt. En ny regional plan for friluftsliv har forslag til mer jakt.

– Det er en ganske kompleks og komplisert bit å ta fatt på, fordi elgen trekker fra kystområdene og inn fra svenskside og i det hele tatt. Dette er et felles problem for hele Troms.