NRK Meny
Normal

Vil skattelegge rovdyr

Innfør rovdyrskatt for alle i landet, foreslår reindriftsorganisasjon. De er lei av å bli stemplet som løgnere.

 

Jerv
Foto: Asgeir Kvalvik / Scanpix

Det bør innføres en ekstra rovdyrskatt for alle skattebetalere i landet. Det mener lederen Norske reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik Sara.

Han er lei lave erstatninger som følge av at reindrifts- og sauenæringa ikke blir trodd når de legger fram tall på dyr tatt av rovdyr.

 

Føler seg mistrodd

–Jeg har blitt så sleip at jeg sier det, pipa hadde nok fått en annen lyd hvis vi hadde ordnet et spleiselag her. Slik at alle lønnsmottakere fikk en tilleggsskatt på den skatten de har i dag, at vi fikk en rovdyrskatt i tillegg. Så kunne vi fått kompensert litt for de skadene vi har, sier Sara.

Hvert år får reinsdriftsamer og sauebønder utbetalt bare en brøkdel av det tapet de mener de har hatt, som følge av rovdyr. Dermed føler reineierne seg mistrodd av staten.

– Det er jo helt forferdelig å bli beskyldt for juks i de tallene vi opererer med, sier Sara.

Og han er seriøs når han foreslår rovdyrskatt. 

– Det kan jo ikke være slik at det er reindriftsnæringen og sauenæringen som skal mate rovdyrene i Norge, mener Sara.

– Men hvordan skal en slik rovdyrskatt hindre påstander om juks?

– Det blir jo opp til oss å arbeide slik at vi ikke blir mistrodd. Og det er jo også opp til de myndighetene som har ansvaret for rovdyrsforvaltningen, å ta seg selv i nakken og se på hvordan rovviltsituasjonen er i Norge, sier Sara.

Mangler troverdighet

Men generalsekretær i Verdens Naturfond, Rasmus Hansson, er uenig.

– Det er jo helt unødvendig. Den skatten er jo innført for lengst. Det er staten og skattebetalerne som betaler svært mange millioner i erstatning for sauer og rein som blir tatt, eller hevdes tatt av rovdyr, sier Hansson.

Han mener næringen heller må jobbe med sin egen troverdighet.

– Det er jo, med respekt for reindriftsnæringen forøvrig, ingen tror at det er reelle tap i nærheten av det som reindriftsnæringen hevder. Så der er det nok reindriftsnæringen som har et regneproblem og ikke samfunnet, sier Hansson.