NRK Meny
Normal

Vil satse på de store

Fremskrittspartiet i Finnmark tror økt satsing på byer som Alta og Hammerfest er løsningen for snu flyttestrømmen fra fylket.

Finnmark sliter fortsatt med stor fraflytting. Og det er stor uenighet rundt bosettingspolitikken i fylket, og to måneder før valget har partiene begynt å kvesse sablene.

Finnmark Frp sin resept for å snu flyttstrømmen er å styrke de sentrale områdene i fylket.

- Det er en del fordeler som de store kommunene kan ha i forhold til de små, og de fordelene må man bruke når det er virkemidler man vet fungerer, sier formann Claus Jørstad i Finnmark Frp.

Alta og Hammerfest

Jørstad mener at de sentrale oppgavene bør legges til sentra som Alta og Hammerfest. Han mener dette etter hvert vil skape positive ringvirkninger for de mindre stedene i fylket.

- På sikt må man stimulere de største kommunene slik at de vil få en synergieffekt i forhold til de mindre kommunene, sier Jørstad.

- Feil politikk

Runar Sjåstad fra Finnmark Ap, er uenig. Han mener at en sentralisering ikke vil hindre folk fra å forlate Finnmark.

- Nei, jeg tenker at det er helt feil politikk. Jeg tror ikke trivselen nødvendigvis er større om man flytter fra Hasvik til Alta. Selv om Alta og Hammerfest har en liten økning, så står ikke den i forhold til befolkningsnedgangen generelt, og det er også gjerne folk som flytter fra andre fylker og hjem igjen. Så vi må satse som alle andre på barnehager, skoler og attraktive arbeidsplasser, sier Sjåstad.

Stort problem

Stein Mathisen fra Innovasjon Norge forteller at flyttingen fra fylket er kritisk.

- Vi har en netto utflytting og det er ikke akkurat gamle folk som drar. Det er unge arbeidsstyrker som skal skape noe for framtiden, og skal lage jobber for mine unger og andre, sier han.