Vil registrere turistfiske

Nærings- og fiskeridepartementet vil bedre oversikten over turistfiske. En enkel registreringsordning for turistfiskebedrifter og rapportering av gjestenes fangst er et av forslagene. Og de foreslår å øke kvoten for hvor mye fisk som kan tas ut av landet fra 15 til 30 kilo for turister som har fisket ved en registrert bedrift.