Vil redde bosettinga på Svalbard

Næringsminister Monica Mæland håper at det ikke blir noen stor reduksjon i bosettinga i Longyearbyen, selv om Store Norske reduserer antall ansatte.

Longyearbyen

Longyearbyen på Svalbard.

Foto: Ekseth, Ivar / NTB Scanpix

I dag bor det vel 2200 i Longyearbyen. Hjørnesteinsbedriften Store Norske har kuttet flere hundre jobber de siste årene. Innen utgangen av 2016 vil Store Norske bare trolig ha rundt 100 ansatte igjen. Det skyldes lave kullpriser og gigantiske underskudd de siste årene.

Norske myndigheter håper likevel at det blir en stabil bosetting også i framtida, sier næringsminister Monica Mæland (H) til NRK.

Nye næringer

Monica Mæland

Monica Mæland skal ha møter med lokale representanter. Her fra et møte i Longyearbyen i fjor.

Foto: LARS EGIL MOGÅRD / NRK

– Derfor har regjeringen fremmet en sak for Stortinget der vi går inn for driftshvile for den nye gruva i Lunckefjell i tre år. Vi tilfører også Store Norske betydelig med penger hvert år for at selskapet skal ha ansatte og beholde kompetansen, og ikke minst bidra til å opprettholde bosettingen på Svalbard. Men slik kullprisene er nå blir dette utfordrende. Derfor er det viktig å finne nye næringsveier som kan bidra til å beholde bosettingen i Longyearbyen, sier næringsministeren.

Møter på Svalbard

Førstkommende mandag drar Monica Mæland igjen til Longyearbyen. Hun skal blant annet ha møter med Store Norske for å bli orientert om arbeidet som nå pågår i det

Annette Malm Justad

Annette Malm Justad er styreleder i Store Norske, og skal møte næringsministeren til uka.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

statlige kullselskapet, og hvordan ledelsen vurderer framtidsutsiktene.

Næringsministeren skal også møte lokale myndigheter og representanter for reiselivet.

I Longyearbyen jobbes det med planer om et museum i Gruve 3.

Interessert i forslag

– Dette er et interessant innspill, men jeg er særlig opptatt av at det kan skapes ny næringsvirksomhet, at det skapes arbeidsplasser og at vi får bosetting på Svalbard.

Reiseliv vet vi er en voksende næring, sier hun.

Den siste tida er det flere fiskeriaktører som har vist interesse for å vurdere etablering i Longyearbyen. Flere bedrifter har vært på befaring, og næringsministeren registrerer dette med interesse.

– Men dette vil kunne ta tid å få realisert. Det er bra at Svalbard får flere bein å stå på. Fiskeri er definitivt en mulighet, maritim næring er en annen. Vi har også et sterkt forsknings- og undervisningsmiljø på Svalbard. Andre aktiviteter kan også komme i framtida, sier hun.

Ny Svalbard-melding

I mai kommer regjeringen med ei ny stortingsmelding om framtida for Svalbard. I den forbindelse kommer blant annet utenriks- og forsvarskomiteen og energi- og miljøkomiteen til Svalbard i april.

I helga var også Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på et privat besøk på Svalbard. Der hadde han også samtaler med den lokale partiledelsen om utviklinga på øygruppa.