NRK Meny
Normal

Provoserer politiet med filming av pågripelser

Politiet opplever stadig vekk at folk som blir stoppet av ulike årsaker, videofilmer hendelsen. Noen av dem legger filmen ut på sosiale medier. – Et forsøk på å provosere politiet, sier påtaleleder ved Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes.

Filmer politiet i oppdrag

- Det verste er *klipp-og-lim-' filmer som viser en situasjon utenfor sammenhengen den ble filmet i, sier polititjenestemennene Fred-Jøran Johansen og Eirik Ruud-Røhne ved Tromsø politistasjon.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Med flere smarttelefoner tilgjengelig og mange bilister med videokameraer i bilene, opplever politiet et nytt og forstyrrende element i jobben sin: At de blir videofilmet når de utfører jobben sin.

– Den typiske filminga skjer lørdagskveld, når det er folk på byen og en hendelse der vi skal gjøre en pågripelse eller bare snakker med folk. Da kan folk komme helt nær og filme oss, sier Eirik Ruud-Røhne.

Han jobber i ordenspolitiet ved Tromsø politistasjon, og har opplevd å bli foreviget av folk med mobilkamera. Ruud-Røhne sier han verken lar seg påvirke eller provosere, selv om de som filmer gjerne er ute etter å skape en reaksjon fra ham.

– Vi ser jo at stadig flere videoer av politi legges ut i redigert form på nettet. Man ser bare pågripelsen, ikke hele det totale bildet av hvorfor arrestasjonen skjer. En person kan ha fått «hundre» advarsler om å fjerne seg fra et sted før han blir anholdt, sier Eirik, og får støtte fra kollega Fred-Jøran Johansen;

– Det verste er klipp-og-lim-filmer, der arrestasjonen ser verre ut enn situasjonen var.

På nattpatrulje gjennom gater fulle av feststemte folk, har det hendt at enkelte beduggede forbipasserende har blitt i overkant ivrige etter å filme politiets arbeid.

– Da har det av og til vært nødvendig å be dem om å flytte seg eller fysisk stanse filmingen, sier Eirik Ruud-Røhne.


Smil til fotografen
Slåsshaner i kamp, bilbeltekontroller eller folk med i overkant tung høyrefot – det er mange situasjoner der politifolk må «smile til fotografen». Såpass mange at Spesialenheten for politisaker i årsrapporten for 2013 viet et eget kapittel til hvordan politiet skal håndtere økningen i fotografering og videofilming av politifolk i arbeid.

– Vi frykter ikke slike videoer, men det blir lagt et ekstra press på oss. Noen har sin oppfatning av politiet uansett, og om videoen blir klipt til, kan det sette oss i et dårlig lys. Men jeg tenker ikke mye på det til hverdags, sier Fred-Jøran Johansen.
Men hvem som helst kan ikke legge ut bilder av politiet på nettet.

Einar Sparboe Lysnes

- Også polititjenestemenn må gi sitt samtykke før en person kan legge en video på Youtube eller Facebook, sier påtaleleder Einar Sparboe Lysnes ved Troms politidistrikt.

Foto: NRK


Offentlighetsloven omfatter blant annet publisering av bilder på nett, og man har ikke lov til å publisere bilder eller videoer av personer uten at de har de har gitt sitt samtykke, forteller påtaleleder ved Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes.

Likevel reagerer politiet sjelden når det legges ut videoer av polititjenestemenn i arbeid.

– Vi har i liten grad oppdaget slike videoer, og derfor har ikke ledelsen ansett slike videoer som et problem. Men det er mulig at problemet er større enn vi vet om, sier han.


Unntaket for publisering på nettet gjelder dersom filmen har offentlig interesse. Derfor kan en person bare legge ut bilder av en politimann dersom tjenestemannen oppfører seg på en måte som er veldig oppsiktsvekkende.

– En del tjenestemenn opplever dette som ubehagelig. Men er fullt lovlig å filme i det offentlige rom, så lenge filmene ikke publiseres. Så i utgangspunktet er dette handlinger vi ikke kan hindre med mindre måten filminga skjer på hindrer politiet i arbeidet, sier Sparboe Lysnes.

Filmer for å provosere
Politiet over hele landet har i flere år opplevd slike situasjoner. Sparboe Lysnes mener den «klassiske» filmingen av en politibetjent skjer når en person kontrolleres i trafikkontroll.

– I en sånn en-til-en-kontroll tror jeg mange opplever filmingen som en provokasjon, og jeg tror personlig at mange som filmer gjør det nettopp for å provosere. Jeg ser ikke noen annen grunn til at de skulle filme hendelsen, sier Sparboe Lysnes.

Ruud-Røhne sier at enkelte viser frem kameraene og sier at de filmer hendelsen, og at de tydeligvis er ute etter å provosere. Men kollega Fred-Jøran Johnsen sier at det bare fører til at de må være mer skjerpet i arbeidet.

– Så lenge vi er trygge på at jobben vi gjør er riktig og forholder oss til lover og regler, er ikke filmingen et problem, sier Johansen.


Men bare negativt er ikke filmingen. Påtalelederen sier at det har vært eksempler på tilfeller der en arrestasjon har vært filmet, og der politiet har hatt nytte av bildebeviset.

– Det har vært saker der personer har anmeldt saker og dokumentert anmeldelsen med lyd eller bilde, hvor bevisene har støttet politiets sak. Så at enkeltpersoner filmer oss, kan vise seg i ettertid å være nyttig for oss. Så det er ikke nødvendigvis bare negativt, sier Sparboe Lysnes.