Vil overstyre oljeselskapene

Stortingspolitikere kaller oljeselskapene grådige og vil overstyre oljeselskapene i kjølvannet av krangelen om Snøhvitoljen.

I bunnen av gassfeltet er det en tynn oljesone som i dag er verdt minst 30 milliarder kroner brutto. Majoritetseierne Statoil og Petoro ble i januar nedstemt av de andre selskapene i Snøhvitlisensen da de ville utrede Snøhvitoljen videre, og det er årsaken til at Eva Nielsen fra Arbeiderpartiet vil ha endringer.

- Jeg har tatt dette opp med olje- og energiministeren og pekt på at det er uheldig. Det er mange som mener det er helt uakseptabelt at olje for 30 milliarder skal forsvinne fordi de små selskapene i utvinningslisensen har gått imot, sier Nielsen.

Vil se på hele lovverket

Statoil og Petoro eier 63,5 prosent av Snøhvit. Likevel ble de nedstemt da de ville bore en avgrensningsbrønn og gjennomføre studier for å finne ut om Snøhvitoljen kunne bli lønnsom. Nielsen mener det er grunn til å se på hvordan stemmerettsreglene fungerer på norsk sokkel.

- Enoksen bør gå inn og se på regelverket som det er utformet i dag, og se om han kan overstyre avtalene som inngås mellom disse selskapene. Man må se på hele lovverket, sier Ap-politikeren i energi- og miljøkomiteen.

Men hun har ingen støtte hos lederen i komiteen.

- Det mener jeg er en uryddig måte å gjøre det på det i en konkret sak. Det må i tilfelle gjøres løsrevet fra enkeltsaker. Jeg tror det er gode grunner for å ha regler som vi i dag har, for på den måten får man en garanti for at ulike aktører kan komme med innspill, sier Gunnar Kvassheim fra Venstre.

Vil slippe til andre

Oljemyndighetene og lisenshaverne har nå samtaler om mulige løsninger for å få en endelig kartlegging. Avgjørelsen er trolig ikke langt unna. Høyres Ivar Kristiansen mener uansett dette viser at oljeselskapene har blitt feite og fornøyde.

- Hvis man er så lite ivrig etter å utvikle dette området, så er det soleklart at dersom det dukker opp andre som er mer ivrig, må de få lov til å slippe til.