NRK Meny
Normal

Vil overkjøre Fylkesmannen om E8: – Aldri opplevd tidligere

Byrådet i Tromsø vil at Samferdselsdepartementet godkjenner østre trasé på E8 i Ramfjord før innsigelsene mot trasévalget er avklart.

E8

Slik er den østre traseen av E8 gjennom Ramfjord tenkt.

Foto: Statens vegvesen

Jens Ingvald Olsen i partiet Rødt sier dette er oppsiktsvekkende og viser at byrådet har panikk.

Fylkesmann Bård M. Pedersen skal ta innsigelsene mot E8-traseen opp til ny mekling, og reagerer på at byrådet ikke vil vente på resultatet.

Østre alternativ

Slik er den østre traseen tegnet på kartet. Den opprinnelige planen var å legge veien på vestsiden av fjorden med bru over fjorden ved Laukslett (øverst på kartet).

Foto: Kart: Tromsø kommune

– Jeg synes det er uheldig at vi skal ha et press på saken som dreier seg om at nå må vi bli ferdige. Man kan på en måte ikke sette til side disse ulike problemstillingene vi har, sier Pedersen til NRK.

I mars 2008 vedtok kommunestyret i Tromsø at ny E8 skal bygges på vestsida av Ramfjorden med ny bru over Ramfjorden. Men etter siste kommunevalg gikk et flertall i Tromsø kommunestyre inn for at veien skulle bygges på østsida av fjorden.

– Vi må ha et kunnskapsgrunnlag først

Det handler om fredete fangstgroper, naturmangfoldet og drikkevannet for innbyggerne i Ramfjorden. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Sametinget ville ha dette utredet, men byrådet i Tromsø vil ikke vente på resultatet.

Bård Magne Pedersen.

Fylkesmann Bård M. Pedersen synes det er uheldig med press på saken.

Foto: Harald Albrigtsen

Nå har Fylkesmannen i et seks siders langt brev bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om råd.

– Det er definert som nasjonale interesser enten på vegne av kulturminnevernet eller miljøvernet. Det kan vi ikke overse på noen måte uten at vi har fått avveid det skikkelig gjennom å skaffe et kunnskapsgrunnlag som er godt nok, og det holder vi på med nå, sier Bård M. Pedersen.

– De vil ta snarveier

Byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein er på ferie. Hun overlater til politisk rådgiver Tom Erik Forså å svare på kritikken.

– Vi har hatt med en sak som har tatt flere tiår, og ønsker å få ferdig saken så raskt som mulig, sier han.

Jens Ingvald Olsen i partiet Rødt forteller at han ikke har opplevd lignende tidligere.

– Mange av de politiske prosjektene deres faller i grus, og de har nærmest panikk. Derfor vil de nå ta snarveier, og jeg tror vi neppe har opplevd det i Kommune-Norge tidligere i det hele tatt, sier Olsen.

Striden om veien er til det som kalles megling hos Fylkesmannen i Tromsø. Blir ikke partene enige om veivalget, går saken til avgjørelse i Kommunaldepartementet.

Jens Ingvald Olsen

Jens Ingvald Olsen i partiet Rødt synes det byrådet i Tromsø har gjort er oppsiktsvekkende.

Foto: Arild Moe