Vil øke lønnsomheten i kystflåten

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener tiden er inne for å gjøre noe med kvotetakene for den største kystflåten. Hun sender i dag på høring et forslag om å heve kvotetakene i kystflåten for båter over 11 meter. Aspaker mener dette gir den enkelte fisker økt valgfrihet til å tilpasse driftsgrunnlaget til det en selv finner mest lønnsomt.