Normal

Vil øke bompengene fra 12 til 16 kroner

Styringsgruppa for Veipakke Harstad vil skåne bilistene mest mulig når de foreslår økning av finansieringen til veiutbyggingen, men bilistene må belage seg på å betale mer.

Bomstasjon Samaåsen Harstad
Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Veisatsingen mangler om lag en milliard kroner for å kunne gjennomføre alle utbyggingene politikerne har satt på ønskelista. Nå foreslår styringsgruppa og øke bompengesatsen fra 12 til 16 kroner, samt hevet taket på antall passeringer med bompengebrikke fra 60 til 80 passeringer før man kjører gratis.

– Vi ønsker å gjennomføre alle tiltakene i Harstadpakken, men samtidig er det et sterkt ønske om at bompengene skal øke minst mulig, sier Maria Serafia Fjellstad (V), varaordfører og fungerende leder av styringsgruppen i Harstadpakken, i en pressemelding.

Ingen vei utenom

Fjellstad sier de har sett på alle muligheter og i det lengste prøvd å finne andre tiltak enn å øke bompengetaksten.

– Men hvis vi skal kunne bygge hele pakken som ønsket, må politikerne vurdere en

Maria Fjellstad

Varaordfører og fungerende leder av styringsgruppa for Harstadpakken ser ingen annen utvei enn også å øke bompengesatsene.

Foto: Nils Mehren / NRK

generell takstøkningen og en heving av passeringstaket, sier hun.

Hvis taksten for takstgruppe 1 økes til 16 kroner, vil det med AutoPASS-brikke reelt utgjøre en passeringskostnad på 12,80 kroner. Det foreslås også å øke taksten for takstgruppe 2 til 32 kroner.

Ny makspris på 1024 kroner pr. måned

Gitt at taksten blir vedtatt til 16 kroner, vil det med AutoPASS-avtale bli 12,80 kroner pr. passering, og hvis man legger til grunn nytt passeringstak på 80 passeringer så gir dette en makspris pr. måned på 1024 kroner, mot 648 kroner i dag. En økning på 376 kroner per måned. Det betyr totalt en årlig avgift på 12.228 kroner.

Henter mye på lav rente

Bompengeøkningen skal gi en ekstra inntekt på 180 millioner kroner, og utvidet månedstak og gevinst av lav rente 590 millioner kroner. Det forutsettes også at kommunen og fylkeskommunen hver skal bidra med 40 millioner hver, og staten med 180 millioner kroner.

9. februar skal forslaget behandles i kommunestyret.