NRK Meny
Normal

Vil ofre buss-satsingen for å få på plass Harstadpakken

Harstadpakken ser ut til å bli 900 millioner kroner dyrere enn planlagt. Forslagene for hvordan gigantsprekken skal bli minst mulig er mange.

Buss Harstad

Frp i Harstad foreslår å ofre kollektivtiltakene i Harstadpakken, for å redusere pengesprekken i prosjektet.

Foto: NRK

– Vi er ikke verdensmestere på dette. Vi har lært mye tidligere, og lærer forhåpentligvis en del denne gangen også, sa regionsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak, fra talerstolen under folkemøtet i Harstad torsdag.

Temaet var Harstadpakken. Et prosjekt som skulle koste 1,6 milliarder, men nå ser ut til å bli 900 millioner dyrere en planlagt.

– Vi holder oss innenfor rammene, men en del de tilleggsønskene som er lagt til koster mer en det de økonomiske rammene er på. Så er spørsmålet om vi skal oppfylle disse ønskene, eller om vi skal holde oss til de økonomiske rammene som foreligger, sier Naimak.

Naimak

Torbjørn Naimak, regionsjef i Statens vegvesen, prøvde så godt han kunne å forklare overskridelsene for Harstadpakken på torsdagens folkemøte.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Tunnel, rundkjøring og kollektivsatsing

Harstadpakken inkluderer en tunnel på 1 450 meter mellom Seljestad og Sama, pluss syv rundkjøringer på riksvei 83, med samleveier og støyskjerming. I tillegg kommer flere tiltak som utvidelser av antall busstopp og bussterminaler, parkeringsplasser ved endestasjonene for bussene og bedre gang- og sykkelnettverk.

Diskusjonen i Harstad går nå på hvordan de skal få på plass finansieringen av Harstadpakken, og hva som eventuelt må velges bort for å få prosjektet i land.

Styringsgruppen for prosjektet håper å få utvidet nedbetalingstiden på lånet til Harstadpakken, og i tillegg få satt ned rentene på lånet. Å øke bompengeavgiftene er et annet forslag.

Skal de 900 millionene ekstra finansieres av bompenger alene, vil satsen øke fra 12 til 22 kroner.

– For oss er det viktig at Harstadpakken i alle fall blir i nærheten av det vi har vedtatt. At vi ikke bare ender opp med en tunnel og noen rundkjøringer, sier Kari Anne Opsahl, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Harstad.

– Jeg tror en økning av bompengesatsene er uunngåelig, men det blir ikke snakk om en nærmest dobling, slik det blir foreslått, sier hun.

Frp i Harstad har laget en liste over tiltak de mener kan redusere overskridelsene for Harstadpakken.

– Vi ønsker ikke en økning av bompengesatsene. Men vi mener blant annet vi kan ofre kollektivsatsingen, den er mindre viktig. I tillegg mener vi at vi må få på plass en avgift for elbiler, de kan ikke være gratispassasjerer lenger, sier gruppeleder i Frp, Eivind Stene.

Harstadpakken bomstasjoner

Her planlegges bompengestasjonene for finansieringen av Harstadpakken.

Foto: Statens vegvesen

Må holde hodet kaldt

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, sier at det er viktig å ikke ta forhastede avgjørelser nå.

– Jeg tror det er viktige både for alle parter som skal dra nytte av Harstadpakken at vi får på plass mest mulig av det vi har planlagt. Samtidig blir det nok vanskelig å få til alle planene for Harstadpakken. Vi må se på hva som er bakgrunnen for prosjektet, og finne ut hva det er vi ønsker å oppnå med prosjektet, og hvordan vi da skal løse det.