NRK Meny

Vil nedlegge skyte- og øvingsfelt

Halkavarre skyte- og øvingsfelt i Porsanger, bør tilbakeføres til tradisjonell bruk for lokalsamfunnet, mener Norske Samers Riksforbund (NSR). Det skriver Sagat.
Forutsetningene som lå til grunn for etableringen av skytefeltet for Garnison Porsanger og Banak flystasjon, er nå endret, mener NSR.
Å jobbe for nedleggelse, ble bestemt av det største samepolitiske partiet. Det er fremdeles usikkert hvordan det vil arbeides videre med vedtaket.