Vil lovfeste isbjørnbeskyttelse

Når den nye Svalbardmiljøloven trer i kraft, kan det bli påbudt å ha med seg isbjørnsikring når man forlater bosettingene på Svalbard.

Isbjørn

Det er i alt rundt 3000 isbjørn i Barentsområdet. Mange av dem oppholder seg på Svalbard.

Foto: Rudi Caeyers

Miljøverndepartementet ønsker å få inn et påbud om isbjørnsikring i Svalbardmiljøloven.

I forrige uke la Miljøverndepartementet fram sitt forslag til endringer i lov om miljøvern på Svalbard, kjent som Svalbardmiljøloven.

Departementet ønsker å få inn et påbud i loven om at alle som ferdes utenfor bosettingene på Svalbard har en plikt til å sikre seg mot isbjørnangrep. Dette gjelder ikke for personer som er med på organiserte turopplegg.

Informasjon og påbud

Hva som er tilstrekkelig sikring skal beskrives i en egen forskrift, om departementet får gjennomslag for sine ønsker.

I dag er reisende på Svalbard bare påbudt å gjøre seg kjent med hva som er anbefalt isbjørnsikring på tur på øygruppa.

– Det som departementet foreslår å lovfeste, er det samme som de anbefalingene Sysselmannen allerede gir alle som skal ut på tur på Svalbard, sier assisterende sysselmann Lars Erik Alfheim.

Sysselmannens miljøvernavdeling skal se på forslaget og komme med sine kommentarer, men Alfheim sier det ikke var de store endringene eller overraskelsene i forslaget.

– Hvis dette forslaget vedtas er det viktigste for oss at vi får gitt informasjon til folk om isbjørnsikring, og at man må ha med våpen ut på tur, sier Alfheim.Jegerforening kritisk

Isbjørn på tett hold

Miljøverndepartementet vil at alle som reiser utenfor bosettingene på Svalbard skal sikre seg mot isbjørn.

Foto: Sylvi Inez Liljegren

De fleste høringsinstansene, blant dem Sysselmannen og Norsk Polarinstitutt er positiv til forslaget fra departementet.

Svalbard Reiseliv og Longyearbyen jeger- og fiskerforening (LJFF) var kritiske til det nye påbudet.

LJFF er bekymret for at lovforslaget fratar enkeltpersoner muligheten til selv å gjøre vurderinger og at ansvar for egen sikkerhet. Foreningen skriver i sitt høringsutkast at de spesielt tenker på fastboende på hytte- og jaktturer.

Teltleir

Teltleirer på Svalbard sikres blant annet emd snublebluss. Under isbjørnangrepet i august, gikk ikke blussene av.

Foto: Arild Lyssand / Sysselmannen på Svalbard

Økt bevissthet

– Vil Sysselmannen få myndighet til å straffe dem som drar ut på tur uten isbjørnsikring, hvis forslaget blir vedtatt?

– Nå ser vi først på å få ut informasjon, så får vi komme tilbake til eventuelle sanksjoner, sier Alfheim.

Han legger vekt på at alle som ferdes på Svalbard til syvende og sist selv har ansvar for sin egen sikkerhet, og at et slikt påbud ikke blir noen sovepute.

– Isbjørnangrepet i sommer har trolig økt folks bevissthet rundt isbjørnsikring, sier Alfheim.

Sysselmannen kommer til å begynne arbeidet med en forskrift når etterforskningen etter isbjørnangrepet 5. august er avsluttet.

Målet medisbjørnsikring er å unngå situasjoner der isbjørn går til angrep på mennesker, og unngå at ibsjørn skytes.

Cruisebåten M/V Polar Star på vei nordover langs Svalbardkysten

Cruiseskip som seiler på Svalbard skal fra 2015 få forbud mot å bruke tungolje.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Tungoljeforbud

I endringsforslaget går departementet også inn for et forbud mot bruk av tungolje i skipstrafikken på Svalbard fra 2015. Dette gjelder for hele øygruppen, med unntak av transport til Longyearbyen, Barentsburg og Svea.

Forslaget har vært kjent i over ett år, og blant annet lokalt næringsliv og reiseliv har fryktet at vedtaket kan gå hardt utover cruisetrafikken på Svalbard. Flesteparten av cruiseskipene bruker tungolje.

– Vi får nå et oppdatert regelverk for å ta vare på miljøet på Svalbard. Vi har allerede fra 2015 fått på plass forbud mot bruk av tungolje i verneområdene på Svalbard. Økt skipstrafikk gjør at vi trenger et oppdatert lovverk som kan sette strenge regler for dette også utenfor verneområdene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, i en pressemelding.