Vil løfte kultursamarbeidet i nord

Norske og russiske kulturaktører møtes under Festpillene i Harstad for å diskutere kultursamarbeidet mellom landene. – Vi har kommet langt, men har fortsatt et stykke igjen å gå, sier leder i Barentssekreteriatet, Rune Rafaelsen.

Rune Rafaelsen

Leder av Barentssekreteriatet, Rune Rafaelsen mener det norsk-russiske kultursamarbeidet har kommet langt, men at det nå må profesjonaliseres.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

93 delegater, 40 av dem norske, møtes under Festspillene i Harstad for å diskutere kulturens rolle i nordområdesatsingen.

Kultursamarbeidet viktig for delelinjeavtalen

Rafaelsen mener samarbeidet har vært viktig blant annet for å få delelinjeavtalen mellom Norge og Russland på plass.

– Når det gjelder folkelig kultursamarbeid har vi kommet veldig langt, og delelinjeavtalen er et resultat av dette. Uten understrømmene av dette samarbeidet ville avtalen ikke vært en realitet i dag, sier Rafaelsen.

Med folkelig kultursamarbeid menes frittstående prosjekter som samarbeider over grensene. Det kan være dansegrupper, musikkensembler, billedkunst osv. som oppstår etter initiativ fra aktørene selv, forklarer han.

Festspill med norsk-russisk preg

Festspillene i Harstad er et eksempel på dette. I år har programmet et tydelig norsk-russisk preg.

Forsvarets musikkorps for Nord-Norge og det russiske ensemblet Terem Quartet hadde søndag konsert i kulturhuset.

(Artiklen fortsetter under bildet)

Terem Quartet og FMKN

Russiske Terem Quartet og Forsvarets musikkorps for Nord-Norge spilte spiller sammen på Festspillene i Harstad.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

Tirsdag spiller det norske unge fiolintalentet Hilde Frang sammen med verdens ledende bratsjist, russiske Juri Bashmet og Moskvasolistene.

– Festivalen har tatt initiativ til samarbeidene. Det bygges en type bro når de beste møter de beste fra begge land, og de sammen presenterer resultatet foran et kritisk publikum, sier festivalsjef, Birger Carlsen.

Se Festspill-programmet her!

– Må løfte samarbeidet til nytt nivå

Festivaldirektør Birger Carlsen

Festivaldirektør Birger Carlsen oppfordrer til mer samarbeid mellom landene.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen

Begge forestillingene som går under Festspillene i Nord-Norge skal også gjentas på Russisk side av grensen. Festivalsjefen mener det er viktig at kultursamarbeidet mellom landene løftes til et profesjonelt nivå.

– Samarbeid fra folk til folk må ligge der som en bærebjelke, men i tillegg må det bringes til et nytt nivå hvor samarbeid skjer på kunstens egne premisser, sier han.

Også lederen av Barentssekreteriatet, Rune Rafaelsen mener det er viktig at kultursamarbeidet løftes og styrkes på et nytt nivå.

– Vi står foran store endringer i nordområdene. Det økonomiske tyngdepunktet flyttes nordover. Da er det enormt viktig at det kulturelle samarbeidet også styrkes med langsiktig finansiering og forutsigbare rammer, sier han.

Prioriterer kultursamarbeidet

Roger Solheim

Statssekretær Roger Solheim på norsk-russiske kulturdager i Harstad.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

Statssekretær i kulturdepartementet, Roger Solheim sier at kultursamarbeidet mellom Russland og Norge er et prioritert område.

– Kultur bidrar til å skape identitet, og gjennom samarbeidet innen kultur forsterkes det vi har felles og danner grunnlag for videre samarbeid, sier han.

Solheim peker på at det i 2010 ble opprettet et norsk-russisk kulturforum som skal gjennomføre de to landenes handlingsplan for kultursamarbeid i nordområdene

– Vi har etablert et samarbeid og en handlingsplan. Det betyr at vi har rammeverket på plass slik at det kan bli enda bedre.

Bedre løsninger for samarbeid mellom landene

En konkret utfordring som diskuteres under norsk-russiske kulturdager i Harstad er at det er forskjellige styringsformer av kultursamarbeidet i landene. I Russland er dette mer sentralstyrt enn i Norge.

– Dette må vi bare komme over. Begge land har felles mål om samarbeid, så da må vi finne en felles vei for videre gjennomføring av samarbeidet, avslutter Solheim.