Vil legge Tverrforbindelsen i tunnel for å hindre ulykker

Statens vegvesen og Tromsø kommune vurderer å legge Tromsøs mest trafikkerte strekning i tunnel for å bedre den trafikkale avviklingen og sikkerheten på den utsatte veien.

Trafikkulykke Tverrforbindelsen

Personbilen kom kjørende oppover Tverrforbindelsen fra Giæverbukta da den skulle svinge av i det såkalte Scandic-krysset. Vogntoget kom nedover og kjørte inn i passasjersiden på bilen.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Det må gjøres noe med Tverrforbindelsen og situasjonen der. Det er en meget trafikkert vei med flere utfordringer når det kommer til fremkommelighet og trafikksikkerhet, sier regionvegsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak til NRK.

Tirsdag ettermiddag kolliderte en personbil og et vogntog i krysset på oversiden av Scandic hotell. En 14 år gammel gutt ble sendt ti sykehuset med alvorlige skader.

I dagens Nordlys kaller Torbjørn Naimak det aktuelle krysset for et verstingkryss.

– Det gjelder både det krysset og flere andre kryss i Tverrforbindelsen. Kryssløsningene der er basert på et annet trafikkgrunnlag enn det vi har i dag, sier han.

Grensen er snart nådd

Per i dag passerer 15.000 kjøretøy Tverrforbindelsen hver dag.

I arealplanene for 2007–2018 skriver Tromsø kommune at Tverrforbindelsen kan nå kapasitetsgrensen sin allerede i 2018.

– Med dagen løsning er det lite som kan gjøres. Det har vært snakk om å flytte det såkalt Scandic-krysset lenger ned mot Giæverbukta og etablere rundkjøring, men det krever en del tiltak, sier Naimak.

– I fremtiden må vi se på om veien kan gå slik den gjør i dag, og eventuelt hvilke tiltak som da kan innføres. Et alternativ er å legge forbindelsen i tunnel, sier han.

Trafikkulykke

En 14 år gammel gutt ble alvorlig skadet i trafikkulykken i Tromsø tirsdag ettermiddag.

Krever samarbeid

Naimak understreker at veivesenet er avhengig av hjelp av kommune for å til dette, selv om det er vegvesenets ansvar.

– Vi må blant annet ha hjelp til planarbeidet og å finne riktige løsninger, sier han.

Arbeidet med dette er allerede i gang, via et samarbeid mellom veivesenet, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Avinor.

– Områdeplanene for det aktuelle området er inne til behandling nå. Jeg kan ikke si noe om når den er ferdig, men det er ikke snakk om år, sier Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling, til avisen iTromsø.

Umiddelbare tiltak

Torbjørn Naimak forteller at det vurderes flere mindre, umiddelbare tiltak for å bedre sikkerheten.

– Å senke fartsgrensen til 50 kilometer i timen kan være et tiltak. Vi skal også se på eventuelle andre løsninger i kryssområdene, sier han.