Vil lage «Airbnb-utleie» av parkeringsplasser

Har du en parkeringsplass du ikke trenger? Eller mangler du et sted å sette bilen din? Et statlig prosjekt vil løse parkeringsproblemer i byene med privat utleie.

Parkere

I Tromsø prøver man nå ut et prosjekt der private kan leie ut sine parkeringsplasser når de ikke bruker den.

Foto: Jimmy May / AP

– Tromsø er et godt eksempel. Det er lite gateplass, og vi må derfor utnytte de parkeringsplassene som finnes på en bedre måte, sier prosjektleder Asbjørn Hovstø.

Skilt parkering

Det blir færre parkeringsplasser, samtidig som regjeringas mål er at all vekst i persontransport i de største byene skal skje ved at folk reiser kollektivt.

Foto: Pål Hansen/NRK

Det statlige prosjektet er en del av et større EU-prosjekt som vil få oss til å utnytte byene våre på en litt smartere måte.

Prosjektleder Asbjørn Hovstø sammenligner ordninga de nå tester ut med Airbnb-utleie av boliger. Han tror prosjektet kan være løsningen på et voksende parkeringsproblem.

I Tromsø sentrum er det tidvis svært vanskelig å oppdrive en ledig parkeringsplass, og problemet vokser i takt med snøhaugene om vinteren.

Hjemmetjenesten er blant dem som i mange år har slitt med mangel på parkeringsplasser i byen, men de siste årene har problemet eskalert.

– De får masse parkeringsbøter i dag som en konsekvens av at de står ulovlig parkert, sier Hovstø.

Asbjørn Hovstø

Asbjørn Hovstø er prosjektleder i Vicinity 2020. Prosjektet er finansiert av EU-midler gjennom prosjektet Horizon 2020.

Foto: Pål Hansen

Er daglig på desperat leting etter parkeringsplass

Vanskeligst er det i sentrum, og særlig når hjemmetjenesten skal besøke borettslag der de ikke har egne plasser.

Da må de på desperat leting etter parkering før de får tatt seg av brukerne. Det forteller enhetsleder for Sentrum hjemmetjeneste Roar Evjen.

– Det blir færre og færre parkeringsplasser i sentrum. Det gjør at vi kanskje ikke klarer å komme oss til dem vi skal hjelpe, eller at vi må parkere langt ifra og derfor bruker lengre tid. Det resulterer i klager på at vi ikke kommer tidsnok, sier Evjen.

Det er slike problemer prosjektet vil ta på alvor. Løsningen kan høres ganske enkel ut.

Roar Evjen

Enhetsleder ved Sentrum Hjemmetjeneste, Roar Evjen, sier de ansatte er fortvilet over mangelen på parkeringsplasser i Tromsø.

Foto: Sissel Wessel-Hansen / Nordlys

Slik skal de løse parkeringsproblemet

Tanken er at bedrifter eller andre som eier en parkeringsplass, som kanskje vanligvis bare brukes mellom klokken åtte og fire, kan tjene penger på å leie plassen ut.

Airbnb for parkering, registrering av biler

En sensor som er koblet opp mot internett monteres på parkeringsplassen man vil leie ut. Den vil siden registrere om plassen er ledig eller ikke.

Foto: Pål Hansen/NRK

Da kan de registrere parkeringsplassen i en app. Der skal den som trenger å leie parkering til enhver tid få oversikt over alle tilgjengelige parkeringsplasser i området.

Slik skal for eksempel en helse- og omsorgsarbeider kunne plotte hele besøksruten sin i appen, finne flere ledige parkeringsplasser og slik sett kunne unngå både bøter og ulovlige gateparkeringer.

I Tromsø er prosjektet nå i utprøvingsfasen. Om det fungerer godt kan det i neste omgang bli forsøkt i store byer i Europa, sier prosjektleder Asbjørn Hovstø.

– Vi ser spesielt at det i større byer som Oslo stadig snevres inn på parkeringsplasser. Da må man må utnytte bedre de arealene man har. Smart byutvikling er et tema i hele Europa nå etter som byene blir stadig mer befolket, sier Hovstø.

Det er gode nyheter for enhetslederen i hjemmetjenesten i sentrum av Tromsø. Roar Evjen sier flere ledige parkeringsplasser vil gi omsorgsarbeiderne en langt enklere hverdag.

– For oss spiller det liten rolle hvem som eier parkeringsplassen. Er det kritisk eller alvorlig parkerer vi der vi må, men selvfølgelig vil det hjelpe oss stort om vi lettere kan finne ledige plasser, sier lederen for omsorgstjenesten i Tromsø.

LES OGSÅ:

Fremtiden for privatbilen er grå

Nå ryker også parkeringsplassene i mindre byer