NRK Meny
Normal

Vil lære flyktninger som kommer hit samisk

Politikere i Kautokeino vil lære flyktninger samisk i stedet for norsk, men loven krever norskopplæring.

Kautokeino og Klemet Erland Hætta

– I Kautokeino snakker over 90 prosent samisk i det daglige, og da er det jo kanskje naturlig at samisk er undervisningsspråk, sier ordfører Klemet Erland Hætta. Kommunen har for ikke lenge siden sagt nei til å ta imot flere flyktninger, men ordføreren mener det vil være lettere å integrere i kommunen hvis de lærer samisk.

Foto: Nils Egil Gaup, fotomontasje / NRK

Kommunestyret i Kautokeino sa for ikke lenge siden nei til å imot 20 flyktninger, med på grunn av dårlig økonomi. Kommunene er pålagt å gi norskundervisning til nyankomne flyktninger.

Men nå sier ordfører i kommunen at det vil være lettere å integrere flyktninger hvis de lærer samisk.

– Hvis man skal lykkes med integrering er det jo viktig at man lærer seg det språket i det området man skal bo. I Kautokeino snakker over 90 prosent samisk i det daglige, og da er det jo kanskje naturlig at samisk er undervisningsspråk, sier ordfører Klemet Erland Hætta.

– Mest naturlig med samisk

Ordføreren får også støtte av flere lokalpolitikere i Kautokeino, blant andre Ellen Sara Eira i Samefolkets parti.

Ellen J Sara Eira

Ellen Sara Eira i Samefolkets parti frykter det vil føre til fornorskning, dersom undervisningen i fremtiden må foregå på norsk.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

– Det hadde jo vært det mest naturlige for oss, for det er det vi kan og det vi har, nemlig undervisning på samisk. Skal vi endre på det slik at vi etter hvert må gå over til å undervise i norsk, fordi noen av elevene ikke klarer å henge med? spør Eira, som også er rektor på ungdomsskolen i kommunen.

Hun frykter det vil føre til fornorskning, hvis undervisning som i dag foregår på samisk, må skje på norsk.

– Vi vil jo gjerne beholde vår samiske genuinitet, sier hun.

Derfor er hun i likhet med ordfører Klemet Erland Hætta for en konsekvensutredning av innvandring til kommunen.

Plikt til norskundervisning

Regiondirektør i IMDI Nord-Norge Dulo Dizdarevic innrømmer at de ikke har tenkt gjennom potensielle utfordringer med bosetting av flyktninger i samiske kommuner.

Dizdarevic mener likevel loven som regulerer innvandreres rett er klar, og i motsetningen til loven om statsborgerskap, likestiller den ikke norsk og samisk, sier han.

– Introduksjonsloven, som gjelder for hele landet, foreskriver plikt til norsk med samfunnskunnskap. Men, samisk og norsk er sidestilt når det kommer til at en innvandrer skal søke om permanent opphold i Norge, sier Dizdarevic.