NRK Meny
Normal

Vil kutte 100 årsverk

Helse Finnmark ligger an til å få et underskudd på 100 millioner kroner i 2006, og dersom foretaket skal få kontroll over økonomien, må det gjennomføres store kutt, sier administrerende direktør Bjørn Engum.

 

 

Han varsler dermed forslag om dramatiske tiltak som styret må ta stilling til.

- Jeg kan ikke forskuttere hva styret kommer til å beslutte, men utgangspunktet vårt er kravet om budsjettbalanse, og vi har ingen signaler om at rammevilkårene vil bli vesentlig bedret det kommende året. Det betyr at vi må gjennomføre omfattende tiltak, sier Engum.

Reduksjon og utsettelser

Det betyr i korte trekk nedbemanning og reduserte tilbud. Siden foretaket må ha økonomi til å betale lån, utelukker direktøren heller ikke at oppussing og et planlagt nytt sykehus i Hammerfest kan bli utsatt.

Helse Finnmark har slitt med store underskudd i flere år, men i vinter og vår var foretaket på riktig vei. Styret har satt i gang flere tiltak som skulle bedre økonomien, og i år har underskuddet vært redusert til i overkant av 60 millioner, men i vår har det aksellerert.

Økt fravær

- Blant annet har vi et økende sykefravær og det vet vi koster ekstra. Og så leier vi inn folk i mye større grad nå enn tidligere, av en eller annen grunn. Vi har hatt for mye innleid personell i vår.

- Klarer dere å ta inn underskuddet og dermed komme i mål fra 2007?

- Det klarer vi naturligvis ikke med mindre vi gjør tiltak som jeg vil betegne som dramatiske. Men vi er nødt til å komme med tiltak som gir betydelige kostnadsreduksjoner. Det vil gå på at vi må redusere antallet årsverk med i overkant av 100, og og da må vi tilpasse tilbudet i forhold til den kapasiteten vi har.

Ikke overrasket

De ansatte i helseforetaket begynner å bli vant til underskudd, omstilling og kutt. Foretakstillitsvalgt Odd Oskarsen fra KFO er ikke overrasket over tallene han ble orientert om fredag morgen.

- Det er dramatiske tall med 100 millioner i underskudd. Det har bare økt, og det betyr at styret må ta inn over seg virkeligheten og foreta strukturelle endringer. Når utgiftssiden ikke står i forhold til inntektssiden, så har man ikke noe annet valg, sier Oskarsen.