NRK Meny

Vil kreve ny skatt

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms SV vil i Stortinget foreslå en ny skatt for oppdrettsnæringa. Flere politikere mener oppdrettsselskap bør betale vertskommunene én krone per kilo fisk de produserer. Sjømat Norge mener kommunene får nok gjennom skatt fra selskapet og de ansatte. Holdninga til Sjømat Norge overrasker Fylkesnes.