Vil kartlegge prostitusjon

I kjølvannet av halliksiktelsen av tre kvinner i forrige uke, ønsker Kirkens Bymisjon økt kunnskap – og en større oversikt over prostitusjonsmiljøet i Tromsø. – Miljøet er veldig skjult, så vi ønsker å komme i bedre kontakt med de prostituerte slik at vi kan være til bedre hjelp og støtte. Det sier daglig leder ved Kirkens Bymisjon i Tromsø, Ann Karina Sogge.