Vil innføre samboergaranti

Tromsø Høyre ønsker å innføre samboergaranti for personer som trenger pleie og omsorg hele døgnet. En slik garanti gjør det mulig for ektepar og samboere å få bo sammen på et syke- eller pleiehjem, selv om kun en av partene har fått langtidsopphold. Flere andre kommuner, som Oslo og Trondheim, har innført en slik garanti. Saken skal opp i kommunestyret i Tromsø den 31. august.