NRK Meny

Vil ikke samarbeide militært

Regjeringen innstiller alt militært samarbeid med Russland ut 2015 melder Forsvardepartementet. Samarbeidet har vært instilt fra mars 2014 som en konsekvens av Russlands anneksjon av Krim og destabiliseringen av Øst-Ukraina. Samarbeidet mellom Kystvakten, grensevaktene og kontakten mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflåten opprettholdes.