Vil ikke omgjøre omstridt vedtak

Administrasjonssjefen i Kvænangen kommune mener det ikke er kommet inn nye opplysninger i dispensasjonssaken om oppdrett ved Spildra øst som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Kommunestyret ga i fjor Marine Harvest dispensasjon fra kystsoneplanen for å opprette et anlegg i det omstridte området. Det er kommet inn åtte klager som skal behandles i formannskapet mandag. Klagesaken vil bli sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.