NRK Meny

Vil ikke ha kvinnelig biskop

De profilerte læstadianske predikantene i Nord-Troms, Hans Nilsen og Nils Einar Samuelsen advarer Nord-Hålogaland bispedømme mot å velge en kvinnelig biskop, skriver Nordlys. I et brev til bispedømmet skriver de to at de ikke vil betrakte en kvinne som sin biskop. Kandidat i bispevalget Herborg Finseth sier hun ikke er overrasket over utspillet, og at hun håper på en respektfull samtale dersom hun blir valgt.