NRK Meny
Normal

– Vil uansett ikke tvinge lærerne til å være på skolen

Uavhengig av utfallet i lærerkonflikten vil ikke ledelsen ved den private Ekrehagen skole i Tromsø kreve at deres lærere tilbringer flere timer på skolen.

ekrehagen skole

Ekrehagen er en privatskole i Tromsø.

Foto: Adventistkirken/Ekrehagen skole

– En lærer gjør mye forskjellig i løpet av en dag. Noe av tiden brukes i klasserommet for å hjelpe elevene, noe brukes til samarbeid. Men så er det også slik at en lærer har nødt til å gjøre både forarbeid og etterarbeid til timene sine. Det handler blant annet om retting og tilbakemeldinger til elleve. sier rektor ved private Ekrehagen skole i Tromsø, Rune Knutsen.

Han mener lærerne selv er best i stand til å vurdere hvor det er best for dem å sitte og jobbe med for- og etterarbeid til timene.

Vil ikke endre timeplan

Han mener det beste for elevene er at lærerne selv får muligheten til å disponere arbeidstiden sin.

– Timeplanene hos oss er lagt og vi har ingen planer om å tvinge våre lærere til å tilbringe mer tid på skolen, sier Knutsen.

Også Steinerskolen i Tromsø kommer til å beholde arbeidstidsordninga de har i dag, uansett utfallet av konflikten.

Streik siden juni

Norske lærere har nå vært i streik siden juni. Nær 100.000 elever er nå rammet av streiken.

Stridens kjerne i konflikten er lærernes bundne arbeidstid. Partene er ikke blitt enige om hvordan eventuelle lokale forhandlinger om lærernes tilstedeværelse på skolen skal løses, dersom skoleeier og lærere ikke blir enige.

Konflikten virker fullstendig fastkjørt, etter at partene heller ikke søndag kom frem til en løsning etter nye forhandlinger, mener forsker.

– Nå har vi en gordisk knute, konflikten synes uløselig, sier FAFO-forsker Åsmund Arup Seip, som er ekspert på arbeidskonflikter.

Trappes opp mandag

Mandag vil streiken trappes ytterligere opp, og lærere ved fire nye skoler tas ut. Dette gjelder:

  • Hammerfest videregående skole: 11 lærere
  • Sam Eyde videregående skole i Arendal: 25 medlemmer
  • Porsgrunn videregående skole: 33 medlemmer
  • Telemark tekniske fagskole: 4 medlemmer

KS sier det er uproblematisk at skoler ikke benytter seg av muligheten de eventuelt får til å kreve at lærerne skal være på skolen hele dagen.