Vil ikke gripe inn mot radioaktivt sjødeponi

Verken Kvalsund kommune eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet var kjent med kobbergruva til selskapet Nussir inneholder radioaktive stoffer da de godkjente gruveplanene. Likevel stoppes ikke prosjektet.

Per-Willy Amundsen

Statssekretær Per-Willy Amundsen sier Kommunal-og moderniseringsdepartementet ikke vil revurdere reguleringsplanen for Nussirs kobbergruve. Det har gruvemotstandere krevd etter at det kom frem at den inneholder radioaktive stoffer.

Foto: FrP

– Radioaktivitet har ikke vært nevnt med ett ord såvidt jeg har hørt eller lest når det er snakk om Nussir-gruva, sier Ragnar Olsen ordfører i Kvalsund kommune der gruva ligger.

Lokale gruvemotstandere krever at hele gruveprosjektet stoppes som følge av den nye kunnskapen, men foreløpig er det ingen som vil gripe inn.

For sent å komme med dette nå

At det var innslag av de radioaktive stoffene uran og thorium i kobberforekomsten visste ikke kommunestyret da de godkjente planene i 2012. Men Ragnar Olsen syns det er for sent å be om en nok konsekvensutredning om dette nå, slik Statens strålevern nå har gjort.

Ragnar Olsen

Ragnar Olsen i Kvalsund kommune mener det er lovlig sent av Statens strålevern å be om nok en konsekvensutredning

Foto: Thor Thrane / NRK

– Jeg syns jo det er litt merkelig at det kommer opp nå når det har vært jobbet med å få igangsatt kobbergruva i fem-seks år, sier Ragnar Olsen.

Nussir-saken var så omstridt at reguleringsplanen til slutt måtte godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Forandrer ikke noe for oss

Den gang sa kommunalminister Jan Tore Sanner at innsigelsene fra reindriftsnæringen ikke var tungtveiende nok, og at deres helhetsvurdering var at gruven var forsvarlig.

– Når det gjelder miljøhensynene så har vi fortatt en helhetsvurdering og vi mener dette er forsvarlig. Men når det gjelder utslippene så må det godkjennes av miljødirektoratet, sa Sanner.

Repparfjord

Nussirs kobbergruve i Repparfjord inneholder radioaktive stoffer, og dermed er en ny diskusjon om sjødeponiet i gang.

Foto: Allan Klo

Og selv om departementet den gang ikke var kjent med radioaktiviteten vil ikke departementet gjøre noen ny vurdering. Ifølge statssekretær Per-Willy Amundsen er ikke radioaktivitet noe som vil være naturlig å vurdere for Kommunaldepartementet.

Han ser heller ingen grunn til at departementet eller regjeringen skal gripe inn.

– Nå er det løpet kjørt fordi reguleringsplanen er vedtatt, og det er ingen grunn til at den skal forandres nå. Men eventuelle utslippstillatelser er noe annet, og ikke noe vi har med å gjøre.

Uklart hvor farlig utslippene er

Statens strålevern vet ikke hvor mye radioaktive stoffer som finnes i gruveområdet. Likevel mener de det kan finnes et skadepotensiale, noe de har diskutert i hemmelighet med Nussir i nærmere ett år.

– Det er store volumer som skal tas ut, så selv om det i utgangspunktet ikke er veldig høy konsentrasjon kan utslippene bli for store, sier Marte Varpen Holmstrand.

Lokale gruvemotstandere har møtt nyheten om radioaktivitet med sjokk, men rådgiver Holmstrand i Statens strålevern mener det ikke er grunn til å ta sorgene på forskudd.

– Vi er usikre om utslippene vil føre til negative konsekvenser for miljøet, og derfor har vi bedt dem redegjøre for dette, sier Holmstrand.

Øystein Rushfeldt i Nussir ASA viser på sin side til at Norges geologiske undersøkelse ikke har funnet unormalt høye eller farlige verdier.

Miljødirektoratet som behandler utslippssøknaden har ikke vært tilgjengelig for kommentar.