NRK Meny
Normal

Vil hjelpe reineiere til ekstrainntekter

Det største reinbeitedistriktet i Karasjok starter nå et prosjekt som skal hjelpe reindriftsutøvere som rammes av reintallsreduksjonen.

Næringssenter for reindrift

Jon Mathis Utsi og Nils Johan Gaup foran det planlagte kultur- og næringssenteret for reindriften i Karasjok.

Foto: Aslak Ballari

I reinbeitedistrikt 16 i Karasjok forbereder man seg nå på konsekvensene av de planlagte reintallsreduksjonene.

Eget næringssenter

Distriktet regner med at mindre rein vil føre til at færre kan leve av reindrift alene. Derfor starter man nå et prosjekt for å hjelpe de som nå mister inntekter næringen.

Planene er nå et eget nærings- og kultursenter som skal åpne på nyåret.

– Vi må tenke utradisjonelt og nytt. Vi skal gi optimisme til folk med å skape noe, og ikke gi opp, forteller leder i reinbeitedistrikt 16, Nils Johan Gaup.

Omfattende kutt

Landbruksdepartementet har beslutta at antallet rein i Finnmark må betydelig ned. For enkelte av reindriftsutøverne blir kuttene så store at det vil bli umulig å leve av reindrift alene.

Derfor tar reinbeitedistrikt 16 selv tak i situasjonen.

Planene for næringssenteret er blant annet å gi reineierne mulighet til å tjene mer penger på hver enkelt rein.

Anlegget skal legge til rette for at reineierne selv skal kunne utvikle produkter av reinkjøttet. I tillegg ønsker man å satse på det tradisjonelle samiske håndarbeidet duodji

– Når du tar ned 30 prosent av reinflokkens størrelse, sier det seg selv at du er nødt til å generere mer inntekter, forteller Nils Johan Gaup.

Må ha nye inntekter

Jon Mathis Utsi leder reindriftssiidaen Marbolon, som allerede har begynt å redusere reintallet. Han forteller at deres siida i utgangspunktet var skeptisk til reintallsreduksjonen.

Men de nye planene til reinbeitedistriktet gjorde det lettere å komme i gang.

– Det er klart det er lettere å komme i gang når det fins slike planer. Håpet er at vi kan ta mer av den videre foredlinga av kjøttet sjøl, sier Utsi.

Tilbyr snekkeropplæring

I tillegg til å se etter nye inntektsmuligheter innen sin egen næring, planlegger også reinbeitedistriktet å hjelpe reineiere inn i annet deltidsarbeid.

– Vi har en samarbeidspartner som har snekkerkompetanse. Da ser vi for oss at de som ønsker det kan ta fagbrev som snekker mens vi oppgraderer bygget. Det er midt i blinken, for da får de en tilleggskompetanse som kan gi inntekter ved siden av reindriften, forteller Nils Johan Gaup.

Håper å beholde folk i næringa

Hvor godt reinbeitedistriktet vil lykkes med planene sine vil gjenstå og se.

Siida-leder Jon Mathis Utsi håper at satsinga også vil sikre en fremtid for folk i reindriftsnæringa.

– Slik jeg ser det gir dette flere en mulighet til å bli i næringa. Vi trenger folk til å skjære ned kjøtt, og til å selge og markedsføre kjøttet, sier han.