NRK Meny

Vil hjelpe folk inn i boligmarkedet

Lenvik vurderer å bruke den såkalte Hamarøy-modellen, for å få dekket boligmangelen i kommunen. Modellen går ut på at private aktører står som utbyggere av leiligheter, og at kommunen får råderett over leilighetene. På den måten hjelper kommunen folk som ellers har problemer med å komme seg inn på det ordinære boligmarkedet. Saken behandles i Utvalg for miljø og forvaltning torsdag.