Normal

Vil skjerpe regler for å hindre krabbejuks

Etter flere avsløringer av ulovlig kongekrabbefangst kan regelverket nå bli skjerpet inn.

Kystvakta beslagla kongekrabber

Kystvakten har ved flere anledninger beslaglagt ulovlig utsatte kongekrabbeteiner.

Foto: Kystvakta, KV Farm

I vinter har Kystvakten ved flere anledninger funnet umerkede kongekrabbeteiner i områder hvor fangsten er begrenset av kvoter.

I løpet av en måned er det gjort beslag på omlag 90 umerkede teiner med tilsammen 5,5 tonn krabbe utenfor Magerøya.

Problematisk grenseområde.

Hermod Larsen

Regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet.

Foto: Kaspar Fuglesang

Nå vil Fiskeridirektoratet skjerpe regelverket for å komme den ulovlige fangsten til livs.

– Vi kan ikke leve med at en del fiskere som gjør seg rik på en bestand som skal forvaltes etter andre prinsipper, sier regiondirektør Hermod Larsen.

Magerøya ligger på grensa mellom området hvor det er fri fangst etter krabben og området hvor fangsten er kvoteregulert.

I dag må man ha kvote for å ta opp krabba lovlig øst for Nordkapp lovlig.

Funnene av umerkede teiner full av krabbe er gjort i nærheten av skillet mellom hvor det er fritt fiske av krabbe, og hvor du må ha kvoter for å ta opp den lukrative ressursen.

Tror på bevisst juks

Fiskeridirektoratet tror derfor at fiskere fanger krabben i det kvoteregulerte området, for så å hevde at den er fanget i området for fri fangst når fangsten leveres på land.

Derfor vil fiskeridirektoratet i Finnmark se på regelverket knyttet til kongekrabbeforvaltningen. De skal nå komme med innspill til endringer av reglene til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det kan bety at vi kommer til å kreve helt andre elektroniske verktøy i båtene, det kan bety at vi flytter grensen eller at vi stiller krav til rapportering i det de passerer grensen, sier Hermod Larsen.

– Det er en rekke ting vi kan spille inn. Vi er nødt til å gjøre noe for å få bukt med dette problemet. Det tror jeg er best for alle parter, legger han til.