NRK Meny
Normal

Vil hente store utenlandske filmproduksjoner til Nord-Norge

Millionstøtte til nordnorsk filmsatsing.

Knut Perander, Kari Helene Skog og Hilde Korsæth

Innovasjon Norge ved Knut Perander støtter Filmverftet – her representert ved Kari Helene Skog og Hilde Korsæth – med én million kroner.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Filmverftet – et nettverk av 20 nordnorske filmbedrifter får én million kroner i støtte av Innovasjon Norge til kompetanseheving og profesjonalisering.

Bakgrunnen er den kommende insentivordningen, som skal gi flere utenlandske filmproduksjoner til Norge. Gjennom workshops, seminarer og hospiteringsordninger skal bedriftene ruste seg til det som er i vente.

«Filmmakers in residence», gjestekontorer og et tett samarbeid med Tromsø Internasjonale Filmfestival er andre virkemidler som vil bli tatt i bruk for å heve kompetansen.

Kontorfellesskap

– I dag er ikke kompetansen vår god nok. Utenlandske filmprodusenter har derfor med seg egne fagfolk til produksjonene. Vi vil gjøre våre folk så dyktige at de kan bli en del av disse produksjonene, sier prosjektleder Kari Helene Skog til NRK.

Filmverftet startet som et kontorfellesskap, men er i dag et formalisert nettverk av 20 nordnorske filmrelaterte bedrifter som leverer tjenester innen blant annet stunts, casting, lyddesign, og animasjon.

– Vi ser at det å jobbe sammen styrker posisjonen, fortjenesten og oppdragsmengden til bedriftene som er med i nettverket, sier Skog.

Game of Thrones

Den varslede insentivordningen vil gjøre Norge mer attraktivt for utenlandske filmproduksjoner. Ordningen innebærer at filmprodusenter som legger innspillinger til Norge får refundert deler av utgiftene i etterkant.

Island har lenge hatt en slik ordning, og har ført til innspillinger av både James Bond-filmer og TV-serien Game of Thrones.

Nå drømmer filmarbeiderne i Nord-Norge om det samme.

– Vi har et hårete mål om å øke omsetningen for de involverte bedriftene med 100 prosent innen 2018. Vi vet hva vi mangler i Nord-Norge. Nå gjelder det å dyrke de vi har og gjøre de skikkelig gode, sier Skog.

Innovasjon Norge: – Eksempel til etterfølgelse

Innovasjon Norge har støttet prosjektet med én million kroner, mens Norsk kulturråd bidrar med 300 000 kroner.

– Filmverftet er et eksempel til etterfølgelse. Å skape gode miljøer og nettverk er kjente suksesskriterier, spesielt for småbedrifter. Vi har tro på at prosjektet vil ha stor og langvarig effekt på den nordnorske filmbransjen, sier Knut Perander i Innovasjon Norge.

Filmskaper Hilde Korsæth i produksjonsselskapet Tundra Film kaller det et grasrotengasjement.

– Det er vi som kjenner hvor skoen trykker og som ser behovet for å bli sterke sammen. Vi er grunnpilarer i et byggverk som skal bli mye større enn oss selv, sier Hilde Korsæth til NRK.