NRK Meny

Vil ha Wikipedia på nordsamisk

Wikimedia Norge er blant søkerne om Nasjonalbibliotekets statsstøtte til nettbaserte leksikon for 2014-2015. Wikimedia søker om 800.000 kroner til å utvikle Wikipedia på nordsamisk, som har nærmere 8.000 artikler. Dersom det tildeles støtte, vil pengene særlig brukes til å ruste opp kjerneartiklene og fagterminilogi på samisk. Det vil også satses på å bygge opp Wikipedia som formidlingsarena, blant annet ovenfor samiskspråklige lærere. Det skriver Wikimedia Norge i en pressemelding.