Vil ha veterinærer på kveldsvakt

Det foreslås å sette av 750.000 kroner per år for å få plass en veterinærordning på kveldstid for husdyr i Tromsø. Kommunen er pliktig til å ha en slik ordning, men på senere tid har det ikke eksistert, skriver iTromsø. I et faglig notat til byrådskonferansen i neste uke beskrives situasjonen som «utfordrende».