Vil ha utsatt ambulansebåtavvikling

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, vil ha en analyse av konsekvensene av å legge ned ambulansebåt-tjenesten i sørfylket. Hun og Aksjonsgruppa for øyfolket møter i dag styreleder Ansgar Gabrielsen for å få utsatt avgjørelsen om å fjerne ambulansebåten. Båten ligger i beredskap i Bjarkøy og UNN vil avvikle tjenesten når Bjarkøyforbindelsen står klar i desember.