Vil ha toppidretts-ungdomsskole

Fra høsten 2016 vil trolig Norges Toppidrettsgymnas i Tromsø åpne avdeling for ungdomsskoleelever, skriver Folkebladet. Per i dag er det ikke lov til å opprette privat ungdomsskole, men en lovendring har vært på høring. Daglig leder for NTG i Tromsø, Sture Grønli håper at en endring skal være klar i løpet av våren, skriver Folkebladet.