Vil ha to nordnorske regioner

Troms KrF anbefaler Stortinget å gå inn for en løsning med to nordnorske regioner, og å sette den nye grensa ved Tysfjorden. Det ble vedtatt på fylkesårsmøtet i helga. Troms KrF forutsetter at vårens behandling av regionreformanen også innebærer en flytting av oppgaver fra nasjonalt til regionalt folkevalgt nivå.